loader image

ALL INCLUSIVE – ČLANSKA KARTICA, OMOGUĆAVA KORIŠĆENJE KLUBA SA NEOGRANIČENIM VREMENOM

(08h-22h i nedeljom od 09h-21h)

– ALL INCLUSIVE godišnja članarina 1.350 eura
ALL INCLUSIVE šestomesečna članarina 800 eura
– ALL INCLUSIVE tromesečna članarina 550 eura
– ALL INCLUSIVE mesečna članarina 250 eura

WEEKEND – ČLANSKA KARTICA, OMOGUĆAVA KORIŠĆENJE KLUBA SA OGRANIČENIM VREMENOM ISKLJUČIVO VIKENDOM

(subotom 08h-22h i nedeljom 09h-21h)

– WEEKEND godišnja članarina 600 eura
– WEEKEND šestomesečna članarina 400 eura